Agenda

Openbare bijeenkomsten:
Vergaderschema 2019

Woensdag 23 januari (gemeentehuis Huizen) Agenda 23 januari 2019

Woensdag 27 februari  (gemeentehuis Huizen) Agenda 27 februari 2019

Woensdag 27 maart  (BEL- kantoor Eemnes) Agenda 27 maart 2019

Woensdag 24 april (gemeentehuis Blaricum) Agenda 24 april 2019

Woensdag 22 mei (gemeentehuis Huizen) Agenda 22 mei 2019

Woensdag 26 juni (gemeentehuis Huizen) Agenda 26 juni 2019

In juli en augustus zijn er geen vergaderingen.

Woensdag 25 september (gemeentehuis Huizen) Agenda 25 september 2019

Woensdag 30 oktober (gemeentehuis Huizen) Agenda 30 oktober 2019

Woensdag 27 november (gemeentehuis Huizen) Agenda 27 november 2019

Woensdag 18 december

Voor inspreken bij de openbare vergadering graag vooraf aanmelden bij de secretaris.

Hier aanmelden

Niet openbare bijeenkomsten:

woensdag 5 juni 2019  (gemeentehuis Huizen) voorlichting raadsgriffiers

woensdag  18 september 2019 (gemeentehuis Huizen) training “adviseren kan je leren”