Welkom op onze website

Wij willen er graag aan bijdragen dat iedere inwoner van Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes zo goed mogelijk mee kan doen in het Sociaal Domein.

De Adviesraad adviseert de Colleges van B&W gevraagd en ongevraagd over alle beleidsaangelegenheden op het terrein van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet en ook over de manier waarop deze wetten in de praktijk binnen de vier gemeenten worden uitgevoerd.

De adviezen hebben geen betrekking op bezwaren, klachten of zaken ten aanzien van individuele personen.

 

Voor en door inwoners

De Adviesraad bestaat uit inwoners uit de vier gemeenten die op vrijwillige basis deelnemen. Zij hebben allemaal kennis en/of ervaring op het terrein van zorg en ondersteuning.

De Adviesraad bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en 12 leden. De 12 leden vormen een evenredige vertegenwoordiging van de HBEL-gemeenten.

De Adviesraad kan externe expertise inroepen ter voorbereiding van zijn adviezen.

Als u als inwoner een onderwerp heeft waar de Adviesraad aandacht aan zou moeten besteden neem dan contact met ons op, via de secretaris.

Er is -wegens verhuizing van een der leden van de Adviesraad- een vacature voor een lid M/V uit EEMNES.  Als u hierop klikt leest u de vacatureomschrijving en met wie u contact kunt opnemen.