Welkom op onze website

De Adviesraad adviseert de Colleges van B&W gevraagd en ongevraagd over alle beleidsaangelegenheden op het terrein van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Tevens kijkt de Adviesraad naar hoe deze wetten binnen de vier gemeenten in praktijk worden gebracht.

De Adviesraad wil er graag aan bijdragen dat iedere inwoner van Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes zo goed mogelijk geholpen wordt binnen het Sociaal Domein.

De adviezen hebben geen betrekking op bezwaren, klachten of zaken ten aanzien van individuele personen. Als Adviesraad hebben wij niet de mogelijkheid hier op in te gaan. Wel kunnen wij, als er meer klachten over een bepaald onderwerp zijn, een ongevraagd advies uitbrengen.

Momenteel hebben wij 2 vacatures, bent u geïnteresseerd? Lees hier de informatie Vacatures 2024 .

Voor en door inwoners

De Adviesraad bestaat uit inwoners uit de vier gemeenten die op vrijwillige basis hieraan deelnemen. Zij hebben allemaal kennis en/of ervaring op het terrein van zorg en ondersteuning.

De Adviesraad bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en 12 leden. Deze 12 leden vormen een evenredige vertegenwoordiging van de HBEL-gemeenten.

De Adviesraad kan externe expertise inroepen ter voorbereiding van zijn adviezen.

Als u als inwoner een onderwerp heeft waar de Adviesraad aandacht aan zou moeten besteden neem dan contact met ons op via info@adviesraadsociaaldomeinHBEL.nl.