Missie

Een luisterend oor

De Adviesraad sociaal domein Huizen Blaricum Eemnes Laren is ingesteld door de vier genoemde gemeenten. Op basis van Verordening adviesraad sociaal domein HBEL  geeft de adviesraad de colleges van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies over beleidszaken en ontwikkelingen die binnen het sociaal domein vallen. Dit domein bestaat uit de gebieden:

1) maatschappelijke ondersteuning /WMO
2) participatie / participatiewet
3) jeugd / jeugdwet

Advies: gevraagd en ongevraagd

Onze Adviesraad staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter en wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Wij geven zowel gevraagd als ongevraagd advies. Daarbij kijken wij steeds door de ogen van de burger, van de inwoners van Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Daarom maken wij bij het opstellen van onze adviezen graag gebruik van ervaringen van gebruikers en de kennis van professionals. Wij willen zo goed mogelijk geïnformeerd zijn voordat we aan het schrijven van ons gevraagd of ongevraagd advies beginnen. Wij willen er met onze adviezen aan bijdragen dat alle inwoners van Blaricum, Eemnes, Laren en Huizen zo goed mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij. Zo nodig organiseert de Adviesraad een bijeenkomst met betrokkenen om van gedachten te wisselen over een onderwerp waarover ons advies wordt gevraagd.

Onze adviezen worden aangeboden aan de colleges van burgemeester en wethouders. Alle adviezen en de reactie hierop van de gemeenten worden (indien beschikbaar) gepubliceerd op onze website (kijk op Adviezen).

In bijzondere gevallen brengt de Adviesraad een persbericht uit.

Ongevraagd advies

Soms vindt de Adviesraad het nodig om een ongevraagd advies uit te brengen. Dit kan het geval zijn als de Adviesraad via inwoners en/of professionals informatie heeft gekregen over zaken binnen het sociaal domein die niet goed geregeld lijken te zijn voor een groep inwoners. Via een ongevraagd advies kan de Adviesraad er bij de gemeente(n) op aandringen om aandacht te geven aan een bepaalde situatie en er wat aan te veranderen of verbeteren.

Individuele klachten

De Adviesraad kan zoals u hopelijk zult begrijpen niet ingaan op individuele klachten. We kunnen echter wel tot actie overgaan als meer inwoners ons met dezelfde klacht benaderen. Dan maken wij hier een ongevraagd advies van.

Huishoudelijk reglement

De Adviesraad heeft een Huishoudelijk reglement HBEL.

Digitaal Sociaal Plein

Heeft u een individuele (zorg)vraag of klacht? Dan kunt u het Digitaal “Sociaal Plein” raadplegen. Hier staat heel veel informatie over alle Maatschappelijke Zaken van de vier gemeenten (Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren) dus wellicht kunt u daar een antwoord vinden.

Link naar website Digitaal Sociaal Plein

Ook voor bepaalde regelingen  in het Sociaal Domein in de HBEL kunt u terecht bij de website van het Sociaal Plein (zie link hierboven).