Wetten

3 wetten

Op 1 januari 2015 hebben gemeenten er taken en verantwoordelijkheden bijgekregen in de zorg en ondersteuning van hun inwoners. Deze taken zijn vastgelegd in drie wetten nl.:

De  taken en verantwoordelijkheden die nu bij de gemeenten liggen, hebben ertoe geleid dat de HBEL gemeenten alle vier hun  eigen Verordeningen Sociaal Domein hebben gemaakt:

In 2018 hebben de vier gemeenten besloten de Sociaal Domeinraden en de cliëntenraden van Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren samen te voegen tot één adviesraad: de Adviesraad sociaal domein HBEL. Dat heeft geleid tot de volgende verordening:

Verordening adviesraad sociaal domein HBEL