Adviezen

Datum:Gevraagd / OngevraagdDocumenten AdviesraadReactie gemeenten
10-02-2020OngevraagdAdvies inzake Uitgangspunten document inkoop sociaal domein 2021
Link naar document Huizen
Link naar document Blaricum
Link naar document Eemnes
Link naar document Laren
Reactie Regio
Link naar document
15-10-2019GevraagdAdvies verordening Sociaal Domein Huizen
Link naar document
25-09-2019GevraagdAdvies Communicatieplan Sociaal Domein
Link naar document

Matrix verwerking
Link naar document
22-05-2019GevraagdAdvies plan van aanpak vroeg signalering en budgetcoach jongeren
Link naar document
Matrix verwerking
Link naar document
Plan van aanpak
Link naar document
30-04-2019 en
19-10-2019
OngevraagdZienswijze OV-concessie 'Gooi en Vechtstreek'
Link naar document
en Advies over verbeteringen Doelgroepenvervoer- regionaal
Link naar document


22-03-2019GevraagdAdvies beleidsplan sociaal domein
Link naar document
Matrix verwerking
Link naar document
11-03-2019GevraagdAdvies Verordening Jeugdhulp Eemnes 2019
Link naar document
01-08-2018GevraagdAdvies betreft uitvoeringsagenda Jeugdhulp in gezinsvormen
Link naar document