Adviezen

2021 soort adviesadvies inzakeeventuele reacties
09-07-2021GevraagdBrief over advies overstap collectieve verzekering
Link naar document
10-06-2021GevraagdAdvies voor beslisvoorstel tijdelijke uitbereiding Jeugd- en Gezinsteam in Eemnes
Link naar document
07-06-2021GevraagdAdvies voor Eemnes ivm Jeugdbeleid Regiovisie Amersfoort
Link naar document
04-05-2021GevraagdAdvies inzake de SMI regeling in Huizen
Link naar document
04-05-2021GevraagdAdvies inzake de SMI regeling in Huizen
Link naar document
29-03-2021GevraagdEerste reactie op concept beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024
Link naar document
Matrix adviezen Adviesraden SD mbt concept beleidsplan Bescherming en Opvang
Link naar document
25-03-2021GevraagdReactie op toekomstvisie Eemnes
Link naar document
08-02-2021GevraagdAdvies Beleidsplan HBEL Schuldhulp 2021-2022
Link naar document
21-01-2021 GevraagdAdviesraad-reactie op nieuwe website Maatschappelijke Zaken
Link naar document
Reactie College op onze reactie mbt. website
Link naar document
25-03-2021 en
21-01-2021 en
16-12-2020
GevraagdAdvies aanpak kostenstijgingen sociaal domein
Link naar document Laren
Link naar document Eemnes
Link naar document Blaricum
Link naar document Huizen
Reactie College Huizen op advies mbt. aanpak kostenstijgingen
Link naar document

Reactie gemeente Laren op advies mbt. aanpak kostenstijgingen
Link naar document


2020
14-12-2020GevraagdAdvies over Service Level Agreement WMO Vervoer Gooi en Vechtstreek Link naar document
3-12-2020
OngevraagdAdvies PvA Mantelzorg
Link naar document
Reactie College Huizen op PvA mantelzorg
Link naar document


3-12-2020GevraagdAdvies Normenkader HH
Link naar document
10-08-2020GevraagdAdvies concept Verordening Sociaal Domein gemeente Huizen, t.b.v. de RTC aanpassingen
Link naar document
07-06-2020GevraagdAdvies over de toelatingsdocumenten sociaal domein HBEL
Link naar document
10-02-2020OngevraagdAdvies inzake Uitgangspunten document inkoop sociaal domein 2021
Link naar document Huizen
Link naar document Blaricum
Link naar document Eemnes
Link naar document Laren
Reactie Regio
Link naar document
2019
15-10-2019GevraagdAdvies verordening Sociaal Domein Huizen
Link naar document
25-09-2019GevraagdAdvies Communicatieplan Sociaal Domein
Link naar document

Matrix verwerking
Link naar document
22-05-2019GevraagdAdvies plan van aanpak vroeg signalering en budgetcoach jongeren
Link naar document
Matrix verwerking
Link naar document
Plan van aanpak
Link naar document
12-02-2020
19-10-2019
30-04-2019
OngevraagdAdvies Regionale Sociaal Domeinraden
Link naar document
Advies over verbeteringen Doelgroepenvervoer- regionaal
Link naar document
Zienswijze OV-concessie 'Gooi en Vechtstreek'
Link naar document

Reactie Regio G&V
Link naar document
22-03-2019GevraagdAdvies beleidsplan sociaal domein
Link naar document
Matrix verwerking
Link naar document
11-03-2019GevraagdAdvies verordening Jeugdhulp Eemnes 2019
Link naar document
2018
01-08-2018GevraagdAdvies betreft uitvoeringsagenda Jeugdhulp in gezinsvormen
Link naar document