Adviezen

Datum:Gevraagd / OngevraagdDocumenten AdviesraadReactie gemeenten
februari 2024GevraagdAdvies over Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverleningReactie op advies over Beleidsplan bestaanszekerheid, Beleidsregels bijzondere bijstand en Beleidsregels
februari 2024GevraagdAdvies over Beleidsplan bestaanszekerheid 2024-2028Reactie op advies over Beleidsplan bestaanszekerheid, Beleidsregels bijzondere bijstand en Beleidsregels
februari 2024GevraagdAdvies over Beleidsregels bijzondere bijstandReactie op advies over Beleidsplan bestaanszekerheid, Beleidsregels bijzondere bijstand en Beleidsregels
november 2023GevraagdAdvies Verordening Jeugdhulp
oktober 2023GevraagdAdvies verordening sociaal domein hs. 5Reactie op Advies verordening sociaal domein Adviesraad hs. 5
augustus 2023GevraagdAdvies inkoop Trapliften
april 2023GevraagdAdvies visie sociaal domein HBEL-gecomprimeerdReactie op Advies visie sociaal domein HBEL 28062023
november 2022GevraagdAdvies HH 231122 HuizenReactie op advies Huishoudelijke hulp
oktober 2022Gevraagd130922 advies Adviesraad Sociaal Domein HBEL Startnotitie RSA
september 2022Gevraagd220518 advies Adviesraad SD HBEL m.b.t. VNG rapportage sociaal domein
augustus 2022GevraagdRVO-2022-18 Advies inkoop Bescherming en OpvangEMS Reactie op advies over de Inkoop Bescherming en Opvang
april 2022GevraagdRVO-2022-11 Advies inkoopp OJAreactie HBEL OJA 13042021
maart 2022GevraagdConform voorstel inkoop forensische zorg
oktober 2021Gevraagd210329 advies Adviesraad concept Beleidslan Bescherming en opvangOplegger adviesaanvraag adviesraad SD HBEL beleidsplan Bescherming en Opvang 2022-2025
september 2021Gevraagd210329 advies Adviesraad concept Beleidslan Bescherming en opvangOplegger adviesaanvraag adviesraad SD HBEL beleidsplan Bescherming en Opvang 2022-2025
april 2021GevraagdAdvies Waardengericht werken
december 2020OngevraagdAdvies Adviesraad folder en brief huishoudelijke hulp 2020
15-10-2019GevraagdAdvies verordening Sociaal Domein Huizen
Link naar document
25-09-2019GevraagdAdvies Communicatieplan Sociaal Domein
Link naar document
Matrix verwerking
Link naar document
22-05-2019GevraagdAdvies plan van aanpak vroeg signalering en budgetcoach jongeren
Link naar document
Matrix verwerking
Link naar document
30-04-2019 en
19-10-2019
OngevraagdZienswijze OV-concessie 'Gooi en Vechtstreek'
Link naar document
en Advies over verbeteringen Doelgroepenvervoer- regionaal
Link naar document

22-03-2019GevraagdAdvies beleidsplan sociaal domein
Link naar document
Matrix verwerking
Link naar document
11-03-2019GevraagdAdvies Verordening Jeugdhulp Eemnes 2019
Link naar document
01-08-2018GevraagdAdvies betreft uitvoeringsagenda Jeugdhulp in gezinsvormen
Link naar document
Datum (on)gevraagd document reactie gemeente
April 2021 gevraagd tekst tekst
tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst