Adviezen

Datum:Gevraagd / OngevraagdDocumenten AdviesraadReactie gemeenten
april 2023GevraagdAdvies visie sociaal domein HBEL-gecomprimeerd
november 2022GevraagdAdvies HH 231122 Huizen
oktober 2022Gevraagd130922 advies Adviesraad Sociaal Domein HBEL Startnotitie RSA
september 2022Gevraagd220518 advies Adviesraad SD HBEL m.b.t. VNG rapportage sociaal domein
augustus 2022GevraagdRVO-2022-18 Advies inkoop Bescherming en OpvangEMS Reactie op advies over de Inkoop Bescherming en Opvang
april 2022GevraagdRVO-2022-11 Advies inkoopp OJAreactie HBEL OJA 13042021
maart 2022GevraagdConform voorstel inkoop forensische zorg
oktober 2021Gevraagd210329 advies Adviesraad concept Beleidslan Bescherming en opvangOplegger adviesaanvraag adviesraad SD HBEL beleidsplan Bescherming en Opvang 2022-2025
september 2021Gevraagd210329 advies Adviesraad concept Beleidslan Bescherming en opvangOplegger adviesaanvraag adviesraad SD HBEL beleidsplan Bescherming en Opvang 2022-2025
april 2021GevraagdAdvies Waardengericht werken
december 2020OngevraagdAdvies Adviesraad folder en brief huishoudelijke hulp 2020
15-10-2019GevraagdAdvies verordening Sociaal Domein Huizen
Link naar document
25-09-2019GevraagdAdvies Communicatieplan Sociaal Domein
Link naar document
Matrix verwerking
Link naar document
22-05-2019GevraagdAdvies plan van aanpak vroeg signalering en budgetcoach jongeren
Link naar document
Matrix verwerking
Link naar document
30-04-2019 en
19-10-2019
OngevraagdZienswijze OV-concessie 'Gooi en Vechtstreek'
Link naar document
en Advies over verbeteringen Doelgroepenvervoer- regionaal
Link naar document

22-03-2019GevraagdAdvies beleidsplan sociaal domein
Link naar document
Matrix verwerking
Link naar document
11-03-2019GevraagdAdvies Verordening Jeugdhulp Eemnes 2019
Link naar document
01-08-2018GevraagdAdvies betreft uitvoeringsagenda Jeugdhulp in gezinsvormen
Link naar document
Datum (on)gevraagd document reactie gemeente
April 2021 gevraagd tekst tekst
tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst